CURSUS VOOR 60-PLUSSERS
EEN SPEURTOCHT
NAAR ONZE KRACHTEN
OP LATERE LEEFTIJD
 
 
 
 
 
 
 


In negen bijeenkomsten van 2 ½ uur komen diverse thema's aan bod, zoals visies op het ouder worden, sociale winst en verlies, verborgen talenten en zingevende activiteiten.

De thema´s zijn gericht op het ontkrachten van negatieve ver-wachtingen ten aanzien van het ouder worden en op de bewust-wording van nieuwe vermogens
die zich op latere leeftijd kunnen openbaren.

Door middel van zelfreflectie, kleine huiswerkopdrachten, oefeningen en groepsdiscussie worden de ervaringen van de deelnemers verzameld en toegelicht aan de hand van inzichten vanuit de levenslooppsychologie.

 

 

 


De cursus is ontwikkeld vanuit het Centrum voor Psychogerontologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen door Erika Timmer en Nan Stevens, allebei psycho-gerontologen. Dit werd mogelijk gemaakt door de Stichting Sluyterman van Loo in het kader
van een subsidieproject
“Kracht van Ouderen"

Geïnteresseerd de cursus te volgen?

Informeer dan bij een organisatie die cursuswerk voor ouderen verzorgt. Er zijn tot nu toe rond 180 cursusbegeleiders getraind, o.m. bij de Unie KBO, de ANBO, ARCON, Stichtingen Welzijn Ouderen.
.

 

 


Geïnteresseerd de cursus aan te bieden?

Informeer dan via de link contact over workshops voor organisaties en cursusmateriaal.

Het is de bedoeling dat de cursus gegeven wordt door vrijwilligers of beroepskrachten uit dezelfde leeftijdscategorie als de cursisten