CURSUS VOOR 60-PLUSSERS
EEN SPEURTOCHT
NAAR ONZE KRACHTEN
OP LATERE LEEFTIJD
 
 
 
 
 
 

 


Waarom deze cursus?

De negen bijeenkomsten gaan over kracht in balans op latere leeftijd.

En over het inzetten van de huidige vermogens, op een manier die het leven verrijkt.

In de beeldvorming over "ouder zijn" dringen zich vaak twee extremen op: heel actieve ouderen, die van alles doen en ondernemen en ouderen die de deur niet meer uitkomen en achter de geraniums zitten.

We willen en kunnen echter niet altijd actief zijn en we mogen soms ook tijd voor bezinning en rust nemen.

In de cursus gaan wij op zoek naar onze huidige talenten die we graag willen ontplooien.

Dit kan betekenen dat we er moeite voor doen om met geliefde activiteiten door te kunnen gaan.

Maar misschien komt er ook een oude schat aan het licht: een verborgen interesse waar we eerder niet aan toe kwamen.

Of we ontdekken een talent dat we vroeger nog niet hadden.

Ontdekken is het ene, er iets mee doen is het volgende. Uit onze speurtocht zullen ideeën en plannen voortvloeien. Daarvoor zijn we nooit te oud.