CURSUS VOOR 60-PLUSSERS
EEN SPEURTOCHT
NAAR ONZE KRACHTEN
OP LATERE LEEFTIJD

 
 
 
 
 
 
 

 


Erika Timmer (1944) studeerde na de gezinsfase andragogiek, psychologie en wijsbegeerte in Nijmegen en werkte als onderzoekster en docente psychogerontologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, aan de Vrije Universiteit Amsterdam en als freelance docente in de volwasseneneducatie. Zij publiceerde op het gebied van de levensloop-psychologie, verzorgde cursussen volwassenendidactiek voor groepsbegeleiders en ontwikkelde de cursus “Levenskunst als Ontwikkelingstaak” voor het Hoger Onderwijs voor Ouderen in Nijmegen.  In 2010 en 2011 heeft zij rond 180  cursusbegeleiders voor RUST  ZONDER  ROEST getraind.

 

 


Nan Stevens (1949) is bijzonder hoogleraar
in de toegepaste sociale gerontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoofddocente psychogerontologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van diverse pogramma's ter bevordering van het welbevinden van mensen in de late volwassenheid, zoals gespreks-groepen rondom 'Winst en Verlies van het ouder worden', de vriendschapscursus voor 55plus vrouwen, een preventief aanbod voor oudere mannen en het programma 'Goed gezelschap in een groot huis' voor verzorgingshuisbewoners, dit in samenwerking met collega's in het veld van de ouderenzorg en de (preventieve) geestelijke gezondheidszorg.